MASCIA BRUNELI Cutanplast 10x10x10mm

2.760,00RSD

Vidi korpu

Opis

Opis proizvoda

Cutanplast® je sterilni želatinozni sunđer svinjskog porekla, ne rastvara se u vodi, lak je za upotrebu i resorbuje se. Njegova svrha je da olakša zaustavljanje krvarenja. Beličaste je boje i ravnomerne poroznosti.

Mehanizam delovanja

Jednom kada je natopljen krvlju, proizvod pospešuje koagulaciju kao pomoć kod lokalnog krvarenja. Ako se koristi ispravno i u odgovarajućim količinama Cutanplast® se resorbuje u roku od 3 – 4 nedelje. Količina proizvoda koja se koristi i resorbcija zavise od površine koja krvari i tipa tkiva na koje se stavlja.

Indikacije

Cutanplast® može da se koristi suv ili natopljen u sterilni fiziološki rastvor za hirurške intervencija, osim oftalmoloških, jednostavnom aplikacijom ili blagim pritisakom kao hemostatski uređaj za kontrolisanje venskih ili arteriolskih kapilara i u slučajevima gde ne mogu da se izvrše druge konvencionalne hemostatske procedure (šivenje, kompresija, podvezivanje, itd).

Cutanplast® može da se seče na odgovarajuću veličinu bez raspadanja, koristeći sterilne makaze i ne lepi se za forceps i ostale hirurške instrumente.

Cutanplast® puder zahteva mešanje sa sterilnim fiziološkim rastvorom.

Kontraindikacije

Cutanplast® se ne koristi za zatvaranje rana na koži jer bi moglo da utiče na zarastanje.

Cutanplast® se ne koristi u intravaskularnim šupljinama zbog rizika od embolizacije.

Cutanplast® se ne koristi za postupak embolizacije.

Cutanplast® se ne koristi kod pacijenata koji su alergični na neku od komponenati proizvoda.

Cutanplast® se ne koristi kod inficiranih rana.

Pažnja

Upotreba Cutanplast® ne podrazumeva odsustvo uobičajenih hemostatskih intervencija.

Posle upotrebe hemostatika, ako postoji mogućnost ukloniti proizvod sa mesta aplikovanja da bi se izbegao rizik pomeranja i moguća kompresija susednih organa.

Ukloniti Cutanplast® kada se upotrebljava u koštanim rupama, kičmenoj moždini i/ili nervima ili optičkoj hijazmi ili u blizini i okruženju pomenutih organa.

Ukloniti Cutanplast® kada se upotrebljava u neurohirurgiji ili oblastima koje okružuju ili se naslanjaju na nerve jer zbog povećanja volumena proizvod može da ošteti nervno tkivo.

Ne koristiti Cutanplast® u slučajevima jako arterijskog krvarenja i u slučaju zadržavanja krvi ili drugih telesnih tečnosti kada je izvor krvarenja potpuno zaklonjen.

Ne koristiti Cutanplast® u postporođajnim intervencijama i za kontrolu krvarenja.

Sigurnost i efikasnost Cutanplast® nije potvrđena prilikom oftalmoloških intervencija.

Sigurnost i efikasnost Cutanplast® nije potvrđena kod dece i trudnica.

Mere opreza

Pažnja: Cutanplast® se isporučuje u sterilnom pakovanju za jednokratnu upotrebu. Neupotrebljeni delovi proizvoda se bacaju. Otvoreno i neiskorišćeno pakovanje se baca.

Upozorenje: Kada se koristi na zatvorenom ili uskom mestu treba ga prvo kompresovati da bi se sprečilo povećanje zapremine zbog kontakta sa organskim tečnostima

Upozorenje: Kada je indikovano da se popuni šupljina da se dobije homeostaza, Cutanplast® se ne koristi na ovaj način osim ako se višak proizvoda ne uklanja nakon postignute homeostaze.

Upozorenje: Koristiti Cutanplast® u minimalnim količinama da se postigne homeostaza i uvek ukloniti višak sa aplikovanog mesta.

Upozorenje: Ne koristiti Cutanplast® sa autolognim sistemima za transfuziju jer se pokazalo da delovi hemostatskog agensa mogu da prođu kroz transfuzione filtere za prečišćavanje.

Upozorenje: Ne koristiti Cutanplast® sa metil metakrilat cementom. Pokazalo se da porozna struktura slabi cement koji se koristi za fiksiranje proteze za površinu kosti.

Upozorenje: Postoje slučajevi nepotpune resorbcije i gubitka sluha prilikom upotrebe hemostatskih sunđera kod plastičnih operacija bubne opne.

Upozorenje: Ne koristiti Cutanplast® u slučahevima poremećene koagulacije.

Upozorenje: Upotreba i povezanost Cutanplast® i njegovih farmakoloških supstanci sa drugim supstancama je procena hirurga i njegova odgovornost.

Upozorenje: Sigurnost i efikasnost Cutanplast® nije potvrđena prilikom uroloških operacija. Cutanplast® ne treba ostavljati u bubrežnim kanalima i uretri zbog mogućeg formiranja kamenca.

Upozorenje: Cutanplast® se ne upotrebljava za zaustavljenje krvarenja iz nosa jer može da se udahne i izazove respiratorne probleme.

Način upotrebe

Pažljivo pročitati uputstvo za upotrebu pre korišćenja proizvoda.

Proverite da li je pakovanje celo pre upotrebe. Sterilnost je zagarantovana samo ako pakovanje nije oštećeno ili vlažno.

Uvek budite oprezni da održite asepsu prilikom rukovanja proizvodom.

Uvek koristite minimalanu količinu proizvoda prilikom postizanja homeostaze.

Cutanplast® može da se koristi suv ili potopljen u sterilan fiziološki rastvor.

Nanesite proizvod blagim pritiskom dok ne postignete hemostazu.

Ako proizvod ne može da se ukloni iako ste postigli hemostazu, pažljivo otklonite višak proizvoda.

Iskoristite proizvod pre datuma isteka na primarnoj i sekundarnoj ambalaži, kao i na kutiji.

Proizvod se isporučuje u dimenzijama koje se nalaze na kraju uputstva.

Cutanplast® Prah

Sipati prah u odgovarajuću sterilnu posudu i dodati 3-6 ml sterilnog fiziološkog rastvora.

Promešati prstima u odgovarajućim sterilnim rukavicama dok ne dobijete odgovarajuću elastičnu pastu.

Tako dobijena pasta može da se prenese, valja ili primeni po želji.

Čuvanje

Cutanplast® se čuva na sobnoj temperaturi i na suvom i provetrenom mestu.

Cutanplast® se čuva od direktne sunčeve svetlosti.

 

Cutanplast® Standard 70 x 50 x 10 mm Ref. 05170502
Cutanplast® Special 70 x 50 x 1 mm Ref. 05380502
Cutanplast® Anal 80 x 30 mm Ref. 05480302
Cutanplast® Dental 10 x 10 x 10 mm Ref. 05610101
Cutanplast® Film 200 x 70 x 0.5 mm Ref. 05770202
Cutanplast® Film x 50 200 x 70 x 0.5 mm Ref.05770203
Cutanplast® Dial 30 x 30 x 10 mm Ref.05230302
Cutanplast® Small 50 x 30 x 10 mm Ref.05850302
Cutanplast® Large 80 x 125 x 10 mm Ref.058801251
Cutanplast® 20 x 60 20 x 60 x 7 mm Ref.05520602
Cutanplast® 80 x 20 20 x 80 x 10 mm Ref.05580202
Cutanplast® 80 x 50 80 x 50 x 10 mm Ref.05180502
Cutanplast® Powder 1 gr Ref.05200001

 

Simboli na ambalaži

CE znak i identifikacioni broj zvaničnog akreditacionog tela

Upozorenje, pročitati uputstvo

Za jednokratnu upotrebu

Datum proizvodnje

Upotrebljivo do godina/mesec

Pročitati uputstvo za upotrebu

Lot

Čuvati od direktne sunčeve svetlosti

Šifra

Čuvati na suvom mestu

Ne sterilisati ponovo

Sterilno. Sterilisano jonizujućim zračenjem

Ne koristiti ako je pakovanje oštećeno