MASCIA BRUNELLI Emosist- oksidirana regenerisana celuloza 1,25×5

950,00RSD

Vidi korpu

Opis

Opis proizvoda

EMOSIST je sterilna tkanina sa hemostatskim dejstvom i može da se resorbuje. Dobija se kroz kontrolisanu oksidaciju regenerisane celuloze.

Tkanina je otporna i može da se ušiva i seče bez oštećenja.

Stabilna je i treba da se čuva na sobnoj temeperaturi.

Iako boja tkanine može da varira u nijansama žute, njena svojstva ostaju nepromenjena.

Mehanizam delovanja

Jednom kada je natopljen krvlju, hemostatik se širi i pretvara u braon ili crnu želatinastu masu. To olakšava formiranje koagulacije i služi kao pomoćno sredstvo za kontrolu lokalnog krvarenja. Ako se koristi pravilno, hemostatik se resorbuje. Resorbcija zavisi od više faktora, količine proizvoda koji se koristi, nivoa zasićenosti krvi i tipa tkanine.

Instrukcije

EMOSIST može da se koristi da olakša kontrolu kapilarnog, venskog i arterioralnog krvarenja kada se podvezivanje i druge metode konvencionalne metode ne mogu koristiti ili su neefikasne.

EMOSIST može može da se seče na odgovarajuću veličinu bez raspadanja, koristeći sterilne makaze i ne lepi se za forceps i ostale hirurške instrumente.

Ako koristite EMOSIST u endoskopskim procedurama, pogledati uputstvo za upotrebu aparata radi pravilne upotrebe.

EMOSIST može da se koristi u različitim hirurškim operacijama: vaskularnim, torakalnim, neuro, ginekologiji, proktologiji i plastičnoj hirurgiji.

Pored toga, EMOSIST je indikovan za upotrebu u dentalnim intervencijama kao medijum za kontrolu krvarenja u oralnoj hirurgiji.

Nakon postizanja homeostaze poželjno je ukloniti EMOSIST sa tretiranog mesta.

Pažnja

Iako je povremeno potrebno tapkati izvor krvarenja i kompresovati to mesto, hemostatska gaza ne bi trebalo da se upotrebljava u te svrhe osim ako se uklanja odmah po postizanju hemostaze.

EMOSIST ne treba koristiti kod koštanih defekata, npr. frakture jer može da utiče na stvaranje koštanog kalusa i dovede do formiranja cisti.

Kada se EMOSIST koristi da se postigne hemostaza u koštanim rupama, na koštanim spojevima ili koštanoj srži/nervima/optičkoj hijazmi ili susednim regijama, obavezno ga ukloniti kada se postigne hemostaza sa ciljem da se izbegne neželjeni pritisak nastao povećanjem volumena.

Ne koristiti EMOSIST za kontrolu krvarenja velikih arterija.

Ne koristiti EMOSIST na površinama sa seroznim eskudatom koje ne krvare jer je organska tečnost različita od krvi i ne reaguje sa EMOSIST tako da se dobije zadovoljavajući hemostatski efekat.

EMOSIST je sterilan, a materijal od koga je sačinjen ne može se sterilisati u autoklavu niti drugim metodama sterilizacije, hemostatski materijal NE SME SE PONOVO STERILISATI.

EMOSIST ne može da se koristi kao zamena u preciznim hirurškim zahvatima prilikom pravljenja šavova.

EMOSIST se ne koristi za tretiranje neisušenih kontaminiranih rana da bi se izbegle komplikacije.

EMOSIST je efikasniji ako se primenjuje suv; stoga nemojte vlažiti proizvod vodom ili fiziološkim rastvorom.

Ne stavljati EMOSIST sa dezinfikacionim agensima i drugim materijalima kao što su tamponi ili hemostatske supstance. Negov hemostatski efekat se ne povećava dodavanjem trombina čije delovanje se smanjuje zbog niske pH vrednosti samog proizvoda.

Iako EMOSIST može da ostane na mestu aplikovanja ako je potrebno, preporučljivo je ukloniti ga nakon postignute hemostaze.

Uvek ukloniti proizvod sa mesta aplikovanja ako se koristi u neurohirurgiji ili na mestima koja okružuju ili se nalaze neposredno uz nerv jer usled povećanja volumena može izazvati paralizu i/ili oštećenje nervnog tkiva.

Kompresija proizvoda u toku intra-operativne manipulacije, natapanje, ubrzano ili duboko disanje može dovesti do pomeranja hemostatskog materijala tako da lekar mora da proceni potrebu za uklanjanjem hemostatika nakon postizanja hemostaze a sve u skladu sa tipom operacije. Iako proizvod ima antibakterijsku funkciju protiv širokog spektra patogenih mikroorganizama EMOSIST ne bi trebalo da se koristi kao zamena za terapeutske ili preventivne antimikrobne lekove koji deluju na sistemskom nivou za kontrolu ili sprečavanje postoperativnih infekcija.

Mere opreza

Koristiti najmanju potrebnu količinu EMOSIST da bi se postigla hemostaza, držeći čvrsto do prestanka krvarenja.

Pažljivo ukloniti višak proizvoda pre zatvaranja rane da bi se olakšala apsorbcija i smanjio rizik od odbacivanja stranog tela na minimum.

Prilikom uroloških intervencija koristiti najmanju potrebnu količinu EMOSIST i obratititi posebnu pažnju da delovi proizvoda ne zatvore uretru, ureter ili kateter.

EMOSIST koristiti za privremeno pokrivanje velikih, otvorenih rana ali ga postaviti tako da se ne širi izvan kožnih margina rane. Nakon postizanja hemostaze ukloniti proizvod sa rane koristeći forceps ili natapanjem sterilnom vodom ili fiziološkim rastvorom.

Potrebna je posebna pažnja ORL hirurga kako bi izbegli da pacijent udahne ili izdahne proizvod.

Takođe je potrebna pažnja da se EMOSIST ne veže za spoljni zid krvnog suda prilikom vaskularnih hirurških intervencija.

STOMATOLOŠKE INTERVENCIJE: Naneti EMOSIST na površinu koja krvari. Izbegavati nanošenje komprese ili tapkanje u tvrdim šupljinama jer povećanje obima može dovesti do nekroze. Obzirom da hemijska kauterizacija sprečava apsobrciju hemostatskog materijala ne koristiti srebro nitrat i ostale hemijske supstance na mestu primene proizvoda.

Neželjene reakcije

Slični proizvodi imali su neželjene reakcije kao što su:

-Slučajevi „enkapsulacije“ tečnosti i reakcija na strana tela

-Slučajevi sužavanja krvnih sudova nakon primene prilikom vaskularnih hirurških procedura. Iako nikada nije dokazana direktna veza preporučuje se pažljia uptreba kako bi se izbeglo suženje krvnih sudova.

-Slučajevi paralize ili oštećenja nerva prilikom upotrebe u rupama kostiju, posebno u viličnoj kosti, u nervnom tkivu uopšte ili susednim oblastima. Preporučljivo je uvek ukloniti proizvod nakon postizanja hemostaze da bi se izbegao rizik od neželjenog pritiska koji nastaje usled povećanja obima.

-Slučajevi produženog dreniranja nakon cistektomije i otežano izlučivanje nakon prostatektomije. Savetuje se minimalna upotreba EMOSISTA da bi se sprečilo da delovi proizvoda ne zatvore uretru, ureter ili kateter.

-Slučajevi iritacije usled niskog pH proizvoda kada se primenjuje na sluzokoži ili površinskim lezijama. Proizvod može da izazove alergijsku reakciju.

Doziranje i primena

Sprovesti antiseptičke tehnike prilikom korišćenja proizvoda. Naneti minimalnu količinu proizvoda na mesto koje krvari i primeniti odgovarajući pritisak kako bi se postigla hemostaza.

Preporučuje se suva upotreba EMOSIST da bi se postigao maksimalan efekat; količina i veličina proizvoda može da varira u zavisnosti od tipa i intenziteta krvarenja.

Beleške i informacije o roku trajanja

Čuvati hemostatik u originalnom pakovanju, na suvom mestu zaklonjenog od direktne sunčeve svetlosti.

Ne koristiti ako je pakovanje otvoreno ili oštećeno.

Ne sterilisati ponovo. Neiskorišćeni delovi proizvoda ne mogu se ponovo sterilisati i ne smeju se odlagati.

Iskoristite proizvod pre datuma isteka na pakovanju.

Simboli na ambalaži

CE znak i identifikacioni broj zvaničnog akreditacionog tela

Upozorenje, pročitati uputstvo

Za jednokratnu upotrebu

Datum proizvodnje

Upotrebljivo do godina/mesec

Pročitati uputstvo za upotrebu

Lot

Čuvati od direktne sunčeve svetlosti

Šifra

Čuvati na suvom mestu

Ne sterilisati ponovo

Sterilno. Sterilisano jonizujućim zračenjem

Ne koristiti ako je pakovanje oštećeno