Opis

Model: RAYSCAN Alpha sa fiksnim vidnim poljem100x100mm

Šira vidna polja OPCIONO ( 130x100mm; 160x100mm)

Promenljivo vidno polje OPCIONO (40x30mm; 50x50mm; 100x80mm; 160x100mm)

Programi za snimanje:

 1. PANORMASKO (14 sec):
 • Normalno,
 • Segmentno (snimanje dela vilice),
 • Snimanje temporomandibularnog zgloba,
 • Sinusa
 • Bitewing
 • Ortogonalna (efektno za snimanje aproksimalnog dela zuba)
 • Poseban program za snimanje dece sa redukovanim zračenjem
 • Programi poseduju automatsko smanjenje i uklanjanje artifakta sa slike i automatski fokus prilikom snimanja
 1. CT 3D (14 sec)
 • Vilica (centrirano za snimanje 3600 maksile i mandibule)
 • Implantna hirurgija (slika se specijalno implementira za implantnu hirurgiju)
 • Surgical guide (slika se specijalno implementira za navođenje u hirurgiji)
 • Endo treatment (slika se posebno implementira za endodonsko lečenje)
 • Sinus (slika se posebno implementira za sinusno lečenje)

TMJ (slika se centrira na tempomandibularni zglob i služi za njegovo posmatranje).

     3. Dodaci uz ortopan:

 • Daljinski upravljač
 • Baza( nezavisno postolje, samostojeći stabilan aparat bez potrebe montiranja uređaja na zid) i ima mogucnost snimanja pacijenata u invalidskim kolicima
 • Rayguard U realnom vremenu IoT servis
 • 24/7 monitoring
 • Tehnički pregled u realnom vremenu i preventivna upozorenja
 • Daljinska nadogradnja na najnoviji softver i firmware

     4.DICOM 3.0 software – omogućava štampanje slike na bilo kom medicinskom štampaču

 1. Software koji dolazi uz uređaj:
 1. SMARTDent (2D S/W)
 • Omogućava funkciju skeniranja i pregleda slike
 • Mogućnost povezivanja sa softverom za čitanje 3d slika
 • Puna podrška za DICOM
 • FMX layout (različite mogućnosti pregleda snimka
 • Različite dodatne funkcije za dijagnostifikovanje i simulaciju implanata
 • Mogućnost povezivanja na mrežu
 • Smartweb software za povezivanje tableta i telefona
 1. Xelis (3D S/W)
 • MPR, MP, X-ray, VR i mogućnosti različitih senčenja slike
 • Funkcija iscrtavanja mandibularnog kanala
 • Biblioteka modela implantata
 • Opciju za planiranje implantata
 • Endodonsko snimanje
 • Raspored za prikazivanje TMJ kanala
 • Xelis Infiniti program za rad sa 3D snimcima sa grupnom licencom za rad

     Uz aparat se dobija:

 • Senzor: Panoramsko – 3D snimanje
 • Daljinski
 • Postolje za uređaj
 • DICOM 3.0 software
 • Kompjuter + Monitor+tastatura+miš+Software+Windows 10 proffesional
 • Software 2D
 • Software 3D

 

Fiksno vidno polje100x100mm

Tehnička rešenja 2d: Tehnička rešenja 3d:
 

Napon cevi: 60-90 kVp

Struja cevi: 4-17 mA

Tip rada generatora: Pulsni

Fokalna tačka 0.5 mm

Tip detektora: CMOS detektor

Efektivna doza: 4-159 uSv

Vreme ekspozicije: 14 sec

Mogućnost prilagođenja svim tipovima vilica

Pozicioniranje pacijenta = stajanje, sedenje

 

      

FOV: Fiksno vidno polje

Veličina Voxela: : 143 um do 296 um

Vreme rekonstrukcije slike: 1 min

Efektivna doza: 4-159 uSv (za 3D do 12uSv)

Vreme ekspozicije: 14 sec

 

Garancija: 2 godine

 

Obezbeđen ovlašćeni servis na teritoriji republike Srbije 24/7 u garantnom i van garantnom roku