Opis

Rehabilitacija potpuno bezubih lukova sa fiksnom protezom oslonjenom na implant je izazovan zadatak.
Nove tehnologije, poput CAD CAM dizajna i proizvodnje, igraju važnu ulogu u postizanju predvidljivih rezultata.
JD laboratorija može proizvesti i potpune rehabilitacije CAD CAM brušenog titanijuma sa estetskim i funkcionalnim ishodom.

metal full arch

PDF icon JD_digital_solutions.pdf