Opis

Hirurški vodiči koje proizvodi naša laboratorija JD isporučuju se sa već umetnutim rukavima. Zahvaljujući ovim rukavima Ø 5,05 mm, pogodnim za sve prečnike implantata, izvršićete preciznu operaciju u skladu sa planiranjem softvera.

PDF icon JD_digital_solutions.pdf