Opis

Alati za uklanjanje implantata i vijaka

Alat za uklanjanje implantata JD
Alat za uklanjanje implantata EVIRT može se koristiti za uklanjanje implantata sa unutrašnjom i spoljnom vezom.

Alat se može koristiti ako je veza implantata oštećena i ako se obični pokretač implantata ne može koristiti za uklanjanje implantata.
Alat za uklanjanje implantata ima spoljni šesterokut koji odgovara JDTorkue hirurškom adapteru i hirurškom drajveru. Mora se koristiti suprotno od kazaljke na satu.

Alati za uklanjanje vijaka JD
Komplet za uklanjanje vijaka može se koristiti za uklanjanje slomljenog vijka sa implantata sa unutrašnjom šesterokutnom vezom.
Komplet se može koristiti u slučaju da je pričvrsni vijak oštećen i da se ne može ukloniti odvijačem. Moguće je ukloniti slomljeni vijak sa implantata ako nije pričvršćen nekom vrstom cementa ili oštećen tokom prethodnih pokušaja uklanjanja.

kit EVIRT

JD alati za popravku unutrašnjih navoja
Alat se može koristiti za popravak unutrašnjeg navoja implantata u slučaju oštećenja.
Može se koristiti sa implantatima sa unutrašnjim navojem M 1.8. Uređaj mora biti montiran u ručni protetski adapter i mora se koristiti ručno u smeru kazaljke na satu. Pažljivo ga koristite i nemojte ga koristiti sa nasadnikom.