Opis

Jedinstvene karakteristike JDIcon®

-Mašinski okovratnik implantata od 1,5 mm osigurava fleksibilnost u vertikalnom položaju implantata kako bi se koristio kao nivo kosti ili kao nivo tkiva

-Nitni dizajn se proučava kako bi se postigla visoka primarna stabilnost, posebno u post-ekstraktivnoj utičnici i u ugroženoj kosti

– Konusna veza sa šestogaonim blokiranjem nudi visoku stabilnost upornjaka na implantatu osiguravajući veliku mehaničku čvrstoću i biološki čvrsto brtvljenje

– Prebacivanjem platforme povećava se volumen mekog tkiva

– Jedinstveni protetski spoj smanjuje protetske komponente na lageru u stomatološkoj klinici