Opis

Pojednostavljuje sekvencu bušenja zubnih implantata

Bušilice JD One su nove posebno dizajnirane bušilice sa cilindričnim konusom sa četiri oštrice. Oni pojednostavljuju redosled bušenja, smanjujući vreme operacije i postoperativni morbiditet.

drills

JD One Drills se koriste za pripremu osteotomije za postavljanje implantata JDEvolution.

Ove bušilice su dostupne sa četiri različita prečnika (3,2, 3,7, 4,3 i 5 mm) koje karakterišu različiti kodovi boja. Omogućavaju jedan postupak bušenja pre postavljanja implantata u meku i normalnu kost (Tipovi II – IV), i do dva koraka bušenja sa dva povećavajuća prečnika u gustoj kosti (Tip I).

PDF icon JDOnedrillKit_brochure.pdf