Opis

Minimalno invazivan pristup

JDPterigo® implantat je dizajniran za postizanje savršenog sidrišta u pterigoidnoj kosti. Ovaj specifični implantat karakteriše eloksirana ogrlica implantata od 4 mm: ovaj tretman pogoduje integraciji tkiva na svakom nivou, čak i ako kliničar odluči da implant ostavi u transmukoznom položaju.

Izrađen od čistog titanijuma razreda 4 i prečnika 4 mm, implantat JDPterigo® predstavlja minimalno invazivno rešenje u atrofičnoj zadnjoj maksili, dostupno i pomoću kompjuterski vođene hirurgije.

Redosled pripreme lokacije
Priprema mesta implantacije JDPterigo® može se izvesti prema hirurškom protokolu bez vođenja i vođenja.

Nevođeni protokol

JDPterygo drilling sequence

Pokrenite osteotomiju pomoću svrdla JDNasal Ø 2,0 mm pri istoj dužini implantata koju treba umetnuti
Nastavite sa upotrebom bušilice JDNasal Ø 2.4 pri istoj dužini implantata koju treba umetnuti
Nastavite sa standardnom uvrtanom bušilicom Ø 2,8 mm za 8 mm
Dovršite osteotomiju standardnom uvrtanom bušilicom Ø 3,2 mm na ulazu za 6 mm

Vođeni protokol

JDPterygo computer guided protocol