Opis

Rešenje bez kalemljenja

Implantat JDZigoma nudi alternativno rešenje bez koštanih transplantata za lečenje teške resorpcije maksile.
Ovaj napredni koncept implantata dizajniran je za dobivanje savršenog sidrišta u zigomatičnoj kosti.

skull anchorage

Veća protetička i hirurška fleksibilnost
Iskoristite napredni dizajn tela implantata sa unutrašnjom šestougaonom vezom kompatibilnom sa JDEvolution Plus+. Dostupne su dve opcije prečnika Ø 4,3 i 3,9 sa dužinama implantata, Ø 4,3 od 30 mm do 60 mm i Ø3,9 od 30 mm do 57,5 ​​mm.

Visoka primarna stabilnost za neposrednu funkciju
Nanesite pacijentima privremenu protezu odmah nakon operacije. Zahvaljujući multikortikalnom sidrištu i posebnom dizajnu vrha implantata lako ćete postići visoku primarnu stabilnost.

Redosled pripreme lokacije
Napravite oznaku ulaza okruglom bušilicom i nastavite redosled priprema na sledeći način.

drill sequence Ø3.9

JDZygoma Ø3.9

drill sequence Ø4.3

JDZygoma Ø4.3