Opis

Za savršeno postavljanje implantata nakon ekstrakcije

Nova JD BoneTrack bušilica je registrovani proizvod posebno dizajniran da pojednostavi trenutno umetanje implantata nakon ekstrakcije.
Pratite metodu BoneTrack: novi pristup koji će pojednostaviti vašu svakodnevnu kliničku praksu.

Identifikujte anatomiju utičnice i počnite da bušite prema nepčanoj kosti
Patalno upotrebite JD BoneTrack drill da napravite trag na palatinalnoj kosti
Umetnite implantat ostavljajući ispravan vestibularni otvor

Nova JD BoneTrack bušilica karakteriše dijamantsko telo za sečenje i vrh koji ne seče.
Kako se koristi: umetnite vrh koji ne seče JD BoneTrack svrdlo u osteotomiju i gurnite bušilicu palatinalno kako biste stvorili trag na palatinalnoj kosti.

Komplet svrdla JD BoneTrack (šifra proizvoda: JDBTK) dostupan je sa četiri bušilice različitih prečnika implantata (3,2, 3,7, 4,3 i 5 mm).
Kit BoneTrack Drill

PDF icon JD_BONETRACK_DRILL_KIT_BROCHURE.pdf