Opis

BoneTissue implant sistem

– Implantat JDIcon Plus dostupan je i u verziji sa eloksiranom ogrlicom visine 1,5 mm i u verziji bez eloksirane ogrlice
– Eloksirana ogrlica od implantata visine 1,5 mm pogoduje integraciji tkiva na svakom nivou
– Jedna veza za bilo koju veličinu uređaja i pojednostavljeni tok obnavljanja
– Unutrašnji konusni spoj 5° Morse konus sa potpunom hermetičkom zaptivkom
– Odlična primarna stabilnost. Konusni dizajn sa proširenom unutrašnjom masom male osteotomije
– Kompletan izbor protetskih opcija za najbolje estetske rezultate
– Dizajn sa dvostrukim promenljivim navojem za kondenzaciju kostiju i efikasno umetanje
– Uski apikalni prečnik
– Dvosmerni rezni elementi i žlebovi od kosti dizajnirani za primarnu stabilnost